पल शाह लाई फसाउने समिक्षा अधिकारी सक्त घाईते ! DNA मिलेपछि नेहारिकाले नाता स्विकारिनन् | NEWS NPAL।।

पल शाह लाई फसाउने समिक्षा अधिकारी सक्त घाईते ! DNA मिलेपछि …