रेखा थापाको बैशाखमा बिहे, यस्ता छन् अमेरिका बस्ने हुनेवाला श्रीमान | Rekha Thapa Marriage | Husband

” रेखा थापाको बैशाखमा बिहे, यस्ता छन् अमेरिका बस्ने हुनेवाला श्रीमान | Rekha Thapa Marriage …