सन्दिप लामिछाने एयरपोर्ट बाटै प'क्राउ? प्र'हरीले चाल्यो यस्तो क'दम! भयो ठूलो खुलासा ।। KTM KHABAR

सन्दिप लामिछाने एयरपोर्ट बाटै पक्राउ? प्रहरीले चाल्यो यस्तो कमद!