Aakhale nadekheka – nepali christian gospel track – nepali christian track – nepali christian bhajan

परमेश्वरको भजन गीतहरु तथा बचनहरु सुनेर, सिकेर यसबाट हजुरहरुले पनि परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा …