Anmol Kc लाई भनिएन मेघास्टार, अब स्टारडमको ठूलो लडाईं, Aamir र KGF 2 लाई टक्कर A Mero Hajur four Teaser

” Anmol Kc लाई भनिएन मेघास्टार, अब स्टारडमको ठूलो लडाईं, Aamir र KGF 2 लाई टक्कर A Mero Hajur 4 Teaser …