Hait हैट (2022) – Buddhi Tamang (Nepali Film Comedy) | Chhakka Panja 2 (Clip) | Film Hub Nepal

Hait हैट (2022) – Buddhi Tamang, Priyanka Karki, Deepak Raj Giri (Nepali Movie Comedy) | Chhakka Panja 2 | Movie Hub Nepal …