Nepali tiktok video #shorts

Nepali tiktok video #shorts.