New Nepali Film Music-2018 | SAYA | SUMMER LOVE | Pushpan Pradhan | Ft. Ashish Piya, Rewati Chhetri

New Nepali Movie Song-2018 | SAYA | SUMMER LOVE | Pushpan Pradhan | Ft. Ashish Piya, Rewati Chhetri In Cinemas Magh …