PREM GEET 3 | Film Official Trailer | Pradeep Khadka, Kristina Gurung, Santosh Sen, Shiva Shrestha

PREM GEET 3 || Nepali Movie Official Trailer || New Nepali Movie 2022/2079 || Pradeep Khadka, Kristina Gurung, Shiva Shrestha, …