Right now Information 🔴 मुख्य समाचार | बस प#ल्टियो, ५८ जनाको मृ#त्यु, लकडाउन हुने भयो, कुलमानलाई हटाईदै, यर्पोट

Today News, today nepali news, nepali samachar मुख्य समाचार | बस प#ल्टियो, ५८ जनाको मृ’#त्यु, लकडाउन …