Swastima Khadka साउथ फिल्ममा, यस्तो छ फिल्ममा स्वतिमाको अभिनय swastima khadka south film Thirimali

Swastima Khadka साउथ फिल्ममा, यस्तो छ फिल्ममा स्वतिमाको अभिनय swastima khadka south movie Thirimali …